FACTURATIE

FACTURATIE

Aan welke kosten kunt u zich verwachten

Het attest  inkomenstarief
Voor de opvang van uw kind betaald u dagelijkseen tarief conform uw inkomen, u kunt op de website https://mijn.kindengezin.be een voorlopige berekening uitvoeren zonder dat u reeds een attest aanvraagt. Zo krijgt u een beeld welk tarief u per dag zult gaan betalen aan kinderopvang.

Naast het voornoemde inkomenstarief worden voor de volgende specifieke opvangkosten bijkomende bijdragen aangerekend. Deze bijkomende bijdragen worden maandelijks gefactureerd, samen met het totaal van het voornoemde inkomenstarief. De actuele bijdragen voor onderstaande specifieke opvangkosten vindt u in het Huishoudelijk Reglement, dit ontvangt u digitaal na het kennismakingsgesprek.

De forfaitaire bijdrage   
Per dag dat u opvang reserveert voor uw kind, betaald u een forfaitaire bijdrage, ongeacht of uw kind al dan niet aanwezig is. In deze bijdrage zitten diverse kosten samengevoegd, zoals o.a. administratiekosten, uw fiscaal attest, voeding (m.u.v. fles en dieetvoeding), afvalverwerking, verzorgingsproducten(m.u.v. luiers en natte doekjes), EHBO producten, materiaal voor activiteiten en verzekering.

De verzorgingsproducten( luiers en natte doekjes):
Het kinderdagverblijf voorziet een aanbod van luiers, u kunt vrij kiezen tussen 2 verzorgingslijnen:
Ofwel de producten van het merk Pampers ofwel de merkloze producten.
Het gebruik van luiers en verzorgingsproducten wordt in rekening gebracht.

Flexibele opvang
Bij flexibele opvang wordt er een kleine bijdrage voor de mogelijkheid tot flexibiliteit aangerekend per gereserveerde opvangplaats.

De waarborg
De waarborg is een bedrag dat dient tot waarborg voor het naleven van de verplichtingen uit zowel de overeenkomst als het huishoudelijk reglement;
1) het naleven van de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats.
2) het betalen van de facturen binnen de gestelde termijn.
3) het naleven van de opzegbepalingen.

facturen en fiscus

Wijze van factureren en betalingen inzake de basisbijdrage

Ieder gezin ontvangtmaandelijks, digitaal de factuur voor de gemaakte opvangkosten van de voorbije opvangmaand.

Fiscaal attest

Jaarlijks ontvangt ieder gezin, voor de kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van het totaal van het betaalde inkomenstarief.De eventuele bijkomende opvangkosten zoals vermeld  bij “prijzen en voorwaarden” staan hierop niet vermeld, vermits deze niet fiscaal terug te vorderen zijn.

@ 2017 Kinderdagverblijf "De Boelekes" -info@deboelekes.be -+32 89 61 50 08