HET PEDAGOGISCH BELEID

HET PEDAGOGISCH BELEID

Wij vertellen u niet dat ‘alles goed’ ging vandaag, als u uw kind komt halen. Nee, u hoort van ons dat uw peuter vandaag ontdekte wat je allemaal kunt doen met lijm! Of dat uw baby na enig aarzelen zichzelf overwon en zomaar van de rug op de buik rolde!
Kinderdagverblijf“De Boelekes” staat garant voor het WELZIJN VAN UW KIND.

Hieruit vloeien drie doelen namelijk

1. Het bieden van emotionele veiligheid.
Het stimuleren bij de ontwikkeling van sociale en persoonlijke competenties en het geven van aandacht voor de overdracht van waarden en normen zodat uw kind zich soepel in onze maatschappij kan bewegen. Wij streven ernaar dat elk kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en lekker in het vel zit. We noemen dat emotionele veiligheid, de basis van alle verdere ontwikkeling. Door goed te kijken en te luisteren en op het juiste moment gericht in te grijpen, stemmen we onze aanpak en de omgeving precies af op wat kinderen nodig hebben: veiligheid en uitdaging! Daarom werken er bij “De Boelekes” sensitieve en betrokken kinderverzorgsters/ medewerksters die zien wat uw kind nodig heeft. Zij zijn zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. Zij worden intern met regelmaat getraind op de pedagogische basishouding en handelen.

2. Kinderen een liefdevolle, positieve en stimulerende omgeving bieden.
We zorgen ervoor dat uw kind zich echt deel voelt van de groep. Onze groep is net een minimaatschappijtje: leren en leven met en van elkaar! Natuurlijk wordt er veel gespeeld en gelachen. Maar conflicten en verdrietig zijn, hoort er ook bij. Een woordje troost of een dikke knuffel helpen uw kind om hiermee om te gaan.

3. Een professionele bijdrage leveren aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van uw kind.
We zorgen voor een rijke (leer-)omgeving, die zowel veilig en vertrouwd, als uitdagend en avontuurlijk is. Onze inrichting is doordacht en stimuleert verschillende soorten spel. Ons materiaal is veilig, spannend en enorm gevarieerd. We dagen elk kind uit om weer een stapje extra te zetten. Bij alles wat we doen, houden we het welbevinden van uw kind in de gaten. Voelt hij zich hierbij op zijn gemak, of is het hem toch te druk? Is uw kind al toe aan een spelletje met meerdere kinderen of speelt hij/zij nog liever alleen? We horen het graag, want de inbreng en ervaring van uw kind telt mee in alles wat wij doen. Kinderopvang is een zaak van vertrouwen. Daarom is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk.

Wij streven ernaar dat elk kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en lekker in zijn vel zit. We noemen dat emotionele veiligheid, de basis van alle verdere ontwikkeling. Door goed te kijken en te luisteren en op het juiste moment gericht in te grijpen, stemmen we onze aanpak en de omgeving precies af op wat kinderen nodig hebben: veiligheid en uitdaging! Daarom werken er bij « De Boelekes » sensitieve en betrokken kinderverzorgsters/medewerksters die zien wat uw kind nodig heeft. Zij zijn zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. Zij worden intern met regelmaat getraind op de pedagogische basishouding en handelen.

« De Boelekes » biedt kinderen een liefdevolle, positieve en stimulerende omgeving en we zorgen ervoor dat uw kind zich echt deel voelt van de groep. Onze groep is net een minimaatschappijtje: leven en leren met en van elkaar! Natuurlijk wordt er veel gespeeld en gelachen. Maar conflicten en verdrietig zijn, hoort er ook bij. Wij leveren graag een professionele bijdrage aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van uw kind. Daartoe zorgen we voor een rijke (leer)omgeving, die zowel veilig en vertrouwd als uitdagend en avontuurlijk is. Onze inrichting is doordacht en stimuleert verschillende soorten spel. Ons materiaal is veilig, spannend en enorm gevarieerd. We dagen elk kind uit om weer een stapje extra te zetten.

Bij alles wat we doen, houden we het welbevinden van uw kind in de gaten. Voelt hij zich hierbij op zijn gemak, of is het hem toch te druk? Is hij al toe aan een spelletje met meerdere kinderen of speelt hij nog liever alleen? We horen het graag, want de inbreng en ervaring van uw kind telt mee in alles wat wij doen. Kinderopvang is een zaak van vertrouwen. Daarom is een goede samenwerking met de ouders erg belangrijk

@ 2017 Kinderdagverblijf "De Boelekes" -info@deboelekes.be -+32 89 61 50 08