PRIJZEN EN VOORWAARDEN

PRIJZEN EN VOORWAARDEN

Bijdrage van het gezin             

Bijdrage van het gezin:

Hoe gebeurt de berekening?

U kunt online inloggen bij  htpp://www.mijnkindengezin.be u gebruikt hierbij uw E-ID. Er wordt online een berekening gemaakt gebaseerd op de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten van het gezin.

Huishoudelijk reglement
Ouders die ervoor kiezen om hun kind in te schrijven bij « De Boelekes » ontvangen, een huishoudelijk reglement, alvorens zij hun  contract tekenen. In dit reglement staat praktische informatie en concrete afspraken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf.

 

Prijzen en voorwaarden.
Naast de basisbijdrage worden voor de volgende specifieke opvangkosten de volgende bedragen in rekening gebracht:

 

Omschrijving:

€..,..       ouderbijdrage is afhankelijk van uw beroepsinkomsten

€2.40     gebruik van luiers merk Pampers

€1.50     gebruik van luiers merkloos

€3.50     forfaitaire bijdrage per gereserveerde opvangdag

€23,09  voor een ongerechtvaardigde afwezigheid

€10,00   afhalen na sluitingstijd (per begonnen kwartier)

De factuur voor bovenstaande  kosten ontvangt u in de eerste week van de nieuwe maand.

Bovenstaande prijzen worden (zonodig) eenmaal per jaar aangepast met ingang van 1 Januari.

 

Facturen en fiscus.
Jaarlijks ontvangt u voor ieder kind, dat in de loop van het vorige kalenderjaar in het kinderdagverblijf werd opgevangen, een fiscaal attest met de vermelding van de betaalde basisbijdrage. De eventueel bijkomende opvangkosten zoals hierboven staan genoemd, worden niet op het fiscaal attest vermeld, vermits deze niet fiscaal terug te vorderen zijn.

@ 2017 Kinderdagverblijf "De Boelekes" -info@deboelekes.be -+32 89 61 50 08